بیوگرافی بازیکن

No Image کد فیده: ۱۲۰۷۸۲۲ ریتینگ فیده:   ۲۶۲۵
عنوان: استاد بزرگ
اسم: Lupulescu,Constantin
کشور: Romania
سال تولد: ۱۹۸۴
# شماره دور نتیجه اسم کشور
۱  دور ۹
B 1
Sammalvuo,Tapani FIN
۲  دور ۸
W ½
طباطبایی ,سید محمد امین IRI
۳  دور ۷
B ½
علوی مقدم ,سید جواد IRI
۴  دور ۶
W 1
موسوی ,سید خلیل IRI
۵  دور ۵
B ½
توفیقی ,همایون IRI
۶  دور ۴
W ½
Morchiashvili,Bachana GEO
۷  دور ۳
B ½
غلامی اوریمی ,آرین IRI
۸  دور ۲
W 1
صداقتی ,مهرداد IRI
۹  دور ۱
B 1
کوروند ,محمد سینا IRI