بیوگرافی بازیکن

No Image کد فیده: ۱۴۱۰۹۴۰۹ ریتینگ فیده:   ۲۶۰۶
عنوان: استاد بزرگ
اسم: Zubov,Alexander
کشور: Ukraine
سال تولد: ۱۹۸۳
# شماره دور نتیجه اسم کشور
۱  دور ۹
W ½
لرپری زنگنه ,شاهین IRI
۲  دور ۸
B ½
علوی مقدم ,سید جواد IRI
۳  دور ۷
W 1
خادمی ,محمدمیران IRI
۴  دور ۶
B ½
عسگری زاده ,احمد IRI
۵  دور ۵
W ½
Tarlev,Konstantin UKR
۶  دور ۴
B 0
ایدنی ,پویا IRI
۷  دور ۳
W 1
طاهباز ,آرش IRI
۸  دور ۲
B 1
نوروزی ,امید IRI
۹  دور ۱
W 1
ملکی ,مجتبی IRI