بیوگرافی بازیکن

No Image کد فیده: ۱۰۰۸۰۱۳ ریتینگ فیده:   ۲۵۹۲
عنوان: استاد بزرگ
اسم: Tiviakov,Sergei
کشور: Netherlands
سال تولد: ۱۹۷۳
# شماره دور نتیجه اسم کشور
۱  دور ۹
W 1
علوی مقدم ,سید جواد IRI
۲  دور ۸
W 1
Hakemi,Arman IRI
۳  دور ۷
B 1
Tsomaia,Nikoloz GEO
۴  دور ۶
W ½
راستبد ,علی IRI
۵  دور ۵
B 1
محمد پور ثابت لیا لستانی ,افشین IRI
۶  دور ۴
W 1
علی بابایی ,ساسان IRI
۷  دور ۳
B 0
عابدی ,علی IRI
۸  دور ۲
W 1
صابری ,ماهان IRI
۹  دور ۱
B 0
داغلی ,آرش IRI