بیوگرافی بازیکن

No Image کد فیده: ۱۳۶۱۱۵۱۸ ریتینگ فیده:   ۲۲۶۶
عنوان: بازیکن
اسم: Tsomaia,Nikoloz
کشور: Georgia
سال تولد: ۲۰۰۰
# شماره دور نتیجه اسم کشور
۱  دور ۹
W 1
محمد پور ثابت لیا لستانی ,افشین IRI
۲  دور ۸
B 0
عسگری عباس آبادی ,مرتضی IRI
۳  دور ۷
W 0
Tiviakov,Sergei NED
۴  دور ۶
B 0
Sammalvuo,Tapani FIN
۵  دور ۵
W 1
طاوسی راد ,رامتین IRI
۶  دور ۴
B ½
Bajarani,Ulvi AZE
۷  دور ۳
W 1
رستمی ,روزبه IRI
۸  دور ۲
B 1
عطانژاد ,صاحبعلی IRI
۹  دور ۱
W 0
جاهدی ,مانی IRI