بیوگرافی بازیکن

No Image کد فیده: ۴۱۵۶۸۰۳ ریتینگ فیده:   ۲۵۶۶
عنوان: استاد بزرگ
اسم: Korneev,Oleg
کشور: Spain
سال تولد: ۱۹۶۹
# شماره دور نتیجه اسم کشور
۱  دور ۹
W 1
Gharibyan,Mamikon ARM
۲  دور ۸
B 1
خداشناس ,مرصاد IRI
۳  دور ۷
W ½
فیروزجاء ,علیرضا IRI
۴  دور ۶
B 0
طباطبایی ,سید محمد امین IRI
۵  دور ۵
W 1
طاهباز ,آرش IRI
۶  دور ۴
B 1
ساده ,شاهین IRI
۷  دور ۳
W ½
خوشکلام ,سید هادی IRI
۸  دور ۲
B ½
خادمی ,محمدمیران IRI
۹  دور ۱
W 1
اسکندری ,محمود IRI