بیوگرافی بازیکن

No Image کد فیده: ۴۱۵۶۸۰۳ ریتینگ فیده:   ۲۵۶۶
عنوان: استاد بزرگ
اسم: Korneev,Oleg
کشور: Spain
سال تولد: ۱۹۶۹
# شماره دور نتیجه اسم کشور
۱  دور ۹
W 1
مرادی ,امیر مسعود IRI
۲  دور ۸
B 1
داغلی ,آرش IRI
۳  دور ۷
W 0
مصدق پور ,مسعود IRI
۴  دور ۶
B ½
موسوی ,سید خلیل IRI
۵  دور ۵
W 1
آقایی ,علیرضا IRI
۶  دور ۴
B ½
حسین زاده ,نیما IRI
۷  دور ۳
W ½
راستبد ,علی IRI
۸  دور ۲
B ½
خداشناس ,مرصاد IRI
۹  دور ۱
W 1
خطیبی ,میثم IRI