بیوگرافی بازیکن

No Image کد فیده: ۱۲۵۲۷۵۱۳ ریتینگ فیده:   ۲۰۲۰
عنوان: بازیکن
اسم: Kardo Ako,Mohammad
کشور: Iraq
سال تولد: ۱۹۸۰