بیوگرافی بازیکن

No Image کد فیده: ۱۳۳۰۲۰۳۵ ریتینگ فیده:   ۲۰۹۹
عنوان: بازیکن
اسم: Matevosyan,Sedrak
کشور: Armenia
سال تولد: ۱۹۸۰
# شماره دور نتیجه اسم کشور
۱  دور ۹
W 1
خوشکلام ,سید هادی IRI
۲  دور ۸
B 0
خادمی ,محمدمیران IRI
۳  دور ۷
W ½
Feyli,Sina IRI
۴  دور ۶
B 1
وقار ,محسن IRI
۵  دور ۵
W 1
Molaei,Mohammadamin IRI
۶  دور ۴
B 0
علی نسب علمداری ,مبینا IRI
۷  دور ۳
W ½
حسین زاده ,نیما IRI
۸  دور ۲
B 1
اسکندری ,محمود IRI
۹  دور ۱
W 0
نوروزی ,امید IRI