بیوگرافی بازیکن

کد فیده: ۱۲۵۴۰۲۰۰ ریتینگ فیده:   ۲۳۱۲
عنوان: بازیکن کد فدراسیون شطرنج ایران: ۱۷۱۳
اسم: پورقنبرزاد لشت نشا ,آرمان
کشور: Iran استان: تهران  
 
# مسابقه زمان برگزاری امتیاز
۱ مسابقات قهرمانی زیر 14 سال پسران ایران 1392 ۱۳۹۲/۱۲/۰۷ ۶.۰
۲ لیگ اول تهران (مردان 2013) ۱۳۹۲/۰۷/۲۹ ۳.۰
۳ مسابقات آزاد خرداد ماه ۱۳۹۳ ۱۳۹۳/۰۳/۱۹ ۲.۰
۴ جشنواره شطرنج قهرمانی کشور آقایان ۲۰۱۵ ۱۳۹۴/۰۵/۲۳ ۷.۵
۵ قهرمان آقایان استان تهران - 96 ۱۳۹۶/۰۴/۱۳ ۷.۰