بیوگرافی بازیکن

No Image کد فیده: ۱۳۴۰۱۳۹۴ ریتینگ فیده:   ۱۹۷۹
عنوان: بازیکن
اسم: Rahimli,Ilkin
کشور: Azerbaijan
سال تولد: ۱۹۹۸
# شماره دور نتیجه اسم کشور
۱  دور ۱۱
B ½
ترکمن نژاد ,جواد IRI
۲  دور ۱۰
W 1
Karami Kejani,Masoud IRI
۳  دور ۹
W 1
حیدری ,زهرا IRI
۴  دور ۸
B ½
برادران تمدن ,آرین IRI
۵  دور ۷
W 1
قادری ,فرزانه IRI
۶  دور ۶
B 1
حسنی ,تکین IRI
۷  دور ۵
W 0
Vatandoost,Farhad IRI
۸  دور ۴
B ½
عطاخان ,آبتین IRI
۹  دور ۳
W 1
Mohammadi,Rasool IRI
۱۰  دور ۲
B 1
نوید طالمی ,سپهر IRI
۱۱  دور ۱
W 1
Asgari,Esmail IRI