بیوگرافی بازیکن

No Image کد فیده: ۱۲۵۱۹۴۳۰ ریتینگ فیده:   ۲۰۳۸
عنوان: بازیکن
اسم: Esmaeilnejad,Mohammad Amin
کشور: Iran
 
# شماره دور نتیجه اسم کشور
۱  دور ۹
W 0
گنجعلی ,حسین IRI
۲  دور ۸
W 1
رضایی ,فرزین IRI
۳  دور ۷
B 1
غفوریان ,امیرعلی IRI
۴  دور ۶
W 1
حیدری ,زهرا IRI
۵  دور ۵
B 1
قدسیان ,مهدی IRI
۶  دور ۴
W ½
خالصی ,پارسا IRI
۷  دور ۳
B 1
مرادی ,محمدبهراد IRI
۸  دور ۲
W 1
تیموری ,ماندانا IRI
۹  دور ۱
B ½
مهدوی ,مهدیس IRI