بیوگرافی بازیکن

No Image کد فیده: ۱۳۴۰۳۰۰۱ ریتینگ فیده:   ۲۰۱۷
عنوان: بازیکن
اسم: Sariyev,Riad
کشور: Azerbaijan
سال تولد: ۱۹۹۳
# شماره دور نتیجه اسم کشور
۱  دور ۱۱
B 0
نجفی سوسفی ,امیرحسن IRI
۲  دور ۱۰
W 0
پورگل ,آرمان IRI
۳  دور ۹
B 1
Fekri,Amirkia IRI
۴  دور ۸
W ½
Novruzov,Emin AZE
۵  دور ۷
B ½
دانشور ,بردیا IRI
۶  دور ۶
W ½
Vatandoost,Farhad IRI
۷  دور ۵
B 1
موسوی ,سید مقداد IRI
۸  دور ۴
W ½
علی قلیان ,فرامرز IRI
۹  دور ۳
B 1
Abbaszadeh,Esmaeil IRI
۱۰  دور ۲
W 1
Behboudi,Ali IRI
۱۱  دور ۱
B 1
Rabbani,Rashid IRI