بیوگرافی بازیکن

No Image کد فیده: ۱۳۴۰۳۵۱۶ ریتینگ فیده:   ۱۹۴۲
عنوان: بازیکن
اسم: Novruzov,Emin
کشور: Azerbaijan
سال تولد: ۱۹۷۶
# شماره دور نتیجه اسم کشور
۱  دور ۱۱
W ½
Guran Orimi,Mehdi IRI
۲  دور ۱۰
B 0
رمضانی طشی ,ماهان IRI
۳  دور ۹
W ½
معصومی ,محمد IRI
۴  دور ۸
B ½
Sariyev,Riad AZE
۵  دور ۷
W 1
Allahverdi,Omid IRI
۶  دور ۶
B ½
قادری ,فرزانه IRI
۷  دور ۵
W 1
Koorki,Hasan IRI
۸  دور ۴
B ½
Taheri,Rasool IRI
۹  دور ۳
W 1
Karami,Mohsen IRI
۱۰  دور ۲
B ½
Mirzaeian,Ehsan IRI
۱۱  دور ۱
W 1
Sabouri Bagh Abbas,Mohammadali IRI