بیوگرافی بازیکن

No Image کد فیده: ۱۲۵۶۵۰۵۹ ریتینگ فیده:   ۲۰۸۱
عنوان: بازیکن
اسم: Sheykhali,Mohammadreza
کشور: Iran
سال تولد: ۲۰۰۰