بیوگرافی بازیکن

کد فیده: ۱۲۵۴۴۱۰۸ ریتینگ فیده:   ۱۸۴۳
عنوان: بازیکن کد فدراسیون شطرنج ایران: ۲۰۳۱۶
اسم: رضانژاد بزرودی ,مجتبی
کشور: Iran استان: تهران  
 
# شماره دور نتیجه اسم کشور
۱  دور ۷
---
۲  دور ۶
B 0
عسگری زاده ,احمد IRI
۳  دور ۵
---
۴  دور ۴
W 1
Mirzaei,Hossein. IRI
۵  دور ۳
B 0
مظفر ,میلاد IRI
۶  دور ۲
W 0
رستگار ,کیوان IRI
۷  دور ۱
---