بیوگرافی بازیکن

No Image کد فیده: ۱۴۱۱۸۸۷۴ ریتینگ فیده:   ۲۰۶۸
عنوان: استاد فیده بانوان
اسم: Zubova,Mariya
کشور: Ukraine
سال تولد: ۱۹۹۲
# شماره دور نتیجه اسم کشور
۱  دور ۹
B 1
تیموری ,ماندانا IRI
۲  دور ۸
W 1
Gokbulut,Julia TUR
۳  دور ۷
B 1
علیجان زاده ,محدثه IRI
۴  دور ۶
W ½
Jafari,Golnaz IRI
۵  دور ۵
B ½
Asadi,Motahare IRI
۶  دور ۴
W 1
مهدیان ,آنوشا IRI
۷  دور ۳
B 1
واگوهیان ,رامیلا IRI
۸  دور ۲
W 1
پولاب ,مه آذر IRI
۹  دور ۱
B 1
Ghiaei,Rafoneh IRI