بیوگرافی بازیکن

No Image کد فیده: ۴۱۵۳۹۷۹ ریتینگ فیده:   ۲۰۳۰
عنوان: استاد فیده بانوان
اسم: Gokbulut,Julia
کشور: Turkey
سال تولد: ۱۹۸۶
# شماره دور نتیجه اسم کشور
۱  دور ۹
W 0
مهدیان ,آنوشا IRI
۲  دور ۸
B 0
Zubova,Mariya UKR
۳  دور ۷
B 1
Kiana,Arab USA
۴  دور ۶
W 1
Asadi,Motahare IRI
۵  دور ۵
B 1
تیموری ,ماندانا IRI
۶  دور ۴
W ½
ساداتی پایین رودپشتی ,سیده فاطمه IRI
۷  دور ۳
B 1
بهزاد نظیف ,پروا IRI
۸  دور ۲
B 1
ملک زاده ,متین IRI
۹  دور ۱
W ½
رحیمی ,مرجان IRI