بیوگرافی بازیکن

No Image کد فیده: ۱۲۵۴۳۶۴۰ ریتینگ فیده:   ۱۸۴۸
عنوان:
اسم: Kiana,Arab
کشور: United States
سال تولد: ۲۰۰۰
# شماره دور نتیجه اسم کشور
۱  دور ۹
W 1
نبی طائمه ,مرجانه IRI
۲  دور ۸
B 0
ازلی ,طناز IRI
۳  دور ۷
W 0
Gokbulut,Julia TUR
۴  دور ۶
W 1
مهدوی ,مهدیس IRI
۵  دور ۵
B 1
Shabaniyan,Faranak IRI
۶  دور ۴
W 1
عباسپورراد ,نیکو IRI
۷  دور ۳
B 0
Asadi,Motahare IRI
۸  دور ۲
W 1
پرتوی راد ,دبیا IRI
۹  دور ۱
B 1
Shakari,Atoosa IRI