بیوگرافی بازیکن

No Image کد فیده: ۴۸۰۸۸۳۵ ریتینگ فیده:   ۱۱۲۲
عنوان: بازیکن
اسم: Mina,Wajdi Hussein
کشور: Iraq
سال تولد: ۱۹۹۶
# شماره دور نتیجه اسم کشور
۱  دور ۹
W 0
ظروفی ,ساغر IRI
۲  دور ۸
B 0
وقار ,مرجانه IRI
۳  دور ۷
W ½
Akbari,Zahra IRI
۴  دور ۶
B 1
Samei,Atefe IRI
۵  دور ۵
W ½
Moosanejad,Mana IRI
۶  دور ۴
B 0
Heydarian,Romina IRI
۷  دور ۳
W ½
Ramezani,Sajedeh IRI
۸  دور ۲
B 0
Shabaniyan,Faranak IRI
۹  دور ۱
W 0
پاک طینت پشتیری ,ژینا IRI