بیوگرافی بازیکن

No Image کد فیده: ۴۸۱۰۳۵۰ ریتینگ فیده:   ۰
عنوان: بازیکن
اسم: Hana Hawar Khaleel
کشور: Iraq
سال تولد: ۱۹۹۹
# شماره دور نتیجه اسم کشور
۱  دور ۹
W ½
جرجانی ,کیانا IRI
۲  دور ۸
B 0
Rezazadeh,Ava IRI
۳  دور ۷
W 1
۴  دور ۶
B 0
جرجانی ,کیمیا IRI
۵  دور ۵
W 1
Ghiaei,Rafoneh IRI
۶  دور ۴
W 0
Pourali,Vahideh IRI
۷  دور ۳
B 0
Novruzlu,Nushaba AZE
۸  دور ۲
B 0
زارع کاریزی ,نگار IRI
۹  دور ۱
W 0
نبی طائمه ,مرجانه IRI