بیوگرافی بازیکن

No Image کد فیده: ۱۴۲۰۰۱۵۵ ریتینگ فیده:   ۲۴۲۲
عنوان: استاد بزرگ
اسم: Vahidov,Tair
کشور: Uzbekistan
سال تولد: ۱۹۶۳
# شماره دور نتیجه اسم کشور
۱  دور ۹
W 1
درخشانی ,برنا IRI
۲  دور ۸
B 0
Bernadskiy,Vitaliy UKR
۳  دور ۷
B ½
Komarov,Dimitri UKR
۴  دور ۶
W ½
درینی ,پوریا IRI
۵  دور ۵
B ½
ایدنی ,پویا IRI
۶  دور ۴
W 1
Godarz,Kasra IRI
۷  دور ۳
B 0
علوی مقدم ,سید جواد IRI
۸  دور ۲
W 1
Fier,Alexandr BRA
۹  دور ۱
W 1
Ismael,Namir Mohammed Ismael IRQ