بیوگرافی بازیکن

No Image کد فیده: ۱۴۱۰۰۳۷۱ ریتینگ فیده:   ۲۵۴۹
عنوان: استاد بزرگ
اسم: Bernadskiy,Vitaliy
کشور: Ukraine
سال تولد: ۱۹۹۴
# شماره دور نتیجه اسم کشور
۱  دور ۹
B 0
ایدنی ,پویا IRI
۲  دور ۸
W 1
Vahidov,Tair UZB
۳  دور ۷
B 1
حسینی پور ,مهدی IRI
۴  دور ۶
W ½
Raetsky,Alexander RUS
۵  دور ۵
B 0
Fier,Alexandr BRA
۶  دور ۴
W 1
فندرسکی ,نیما IRI
۷  دور ۳
B 1
حمیدی ,امیرمحمد IRI
۸  دور ۲
W 0
توفیقی ,همایون IRI
۹  دور ۱
B 1
آقایی ,علیرضا IRI