بیوگرافی بازیکن

No Image کد فیده: ۱۳۳۰۰۸۷۳ ریتینگ فیده:   ۲۴۲۶
عنوان: استاد بزرگ
اسم: Harutjunyan,Gevorg
کشور: Armenia
سال تولد: ۱۹۸۱
# شماره دور نتیجه اسم کشور
۱  دور ۹
B 0
توفیقی ,همایون IRI
۲  دور ۸
W 1
ایدنی ,پویا IRI
۳  دور ۷
W ½
Fier,Alexandr BRA
۴  دور ۶
B 1
طاهباز ,آرش IRI
۵  دور ۵
B 1
علوی مقدم ,سید جواد IRI
۶  دور ۴
W 1
Komarov,Dimitri UKR
۷  دور ۳
B 1
رستمی ,روزبه IRI
۸  دور ۲
W ½
Korneev,Oleg ESP
۹  دور ۱
B 1
Nadimifar,Adnan IRI