بیوگرافی بازیکن

No Image کد فیده: ۶۰۰۴۰۷ ریتینگ فیده:   ۲۳۳۲
عنوان: استاد بین المللی
اسم: Pira,Davoud
کشور: France
سال تولد: ۱۹۶۰
# شماره دور نتیجه اسم کشور
۱  دور ۹
B 1
Godarz,Kasra IRI
۲  دور ۸
W 0
Hakemi,Arman IRI
۳  دور ۷
W 1
رزاقی ,بهروز IRI
۴  دور ۶
B 1
روزبیان ,رضا IRI
۵  دور ۵
W ½
حکیمی فرد ,رعنا IRI
۶  دور ۴
W 1
۷  دور ۳
B 0
پیلوایه ,علی IRI
۸  دور ۲
W 0
حمیدی ,امیرمحمد IRI
۹  دور ۱
B 0
زاهدی فر ,اناهیتا IRI