بیوگرافی بازیکن

No Image کد فیده: ۱۳۴۰۳۷۱۰ ریتینگ فیده:   ۲۲۹۲
عنوان: استاد بین المللی بانوان
اسم: Mammadova,Narmin
کشور: Azerbaijan
سال تولد: ۱۹۹۹
# شماره دور نتیجه اسم کشور
۱  دور ۹
---
۲  دور ۸
B ½
حمیدی ,امیرمحمد IRI
۳  دور ۷
W ½
پیلوایه ,علی IRI
۴  دور ۶
B ½
نجفیان پور ,مهیار IRI
۵  دور ۵
W 1
روزبیان ,رضا IRI
۶  دور ۴
B ½
Ismael,Namir Mohammed Ismael IRQ
۷  دور ۳
W 0
راستبد ,علی IRI
۸  دور ۲
W ½
داغلی ,آرش IRI
۹  دور ۱
B ½
کوروند ,محمد سینا IRI