بیوگرافی بازیکن

No Image کد فیده: ۴۸۰۰۱۹۲ ریتینگ فیده:   ۲۲۷۰
عنوان: استاد بین المللی
اسم: Al-Ali,Hussein Ali Hussein
کشور: Iraq
سال تولد: ۱۹۶۸
# شماره دور نتیجه اسم کشور
۱  دور ۹
B 0
Ismael,Namir Mohammed Ismael IRQ
۲  دور ۸
W ½
داغلی ,آرش IRI
۳  دور ۷
B 0
غفاری فر ,متین IRI
۴  دور ۶
B ½
خاکپور ,عباس IRI
۵  دور ۵
W 1
Veisi,Bardia IRI
۶  دور ۴
B 1
Nadimifar,Adnan IRI
۷  دور ۳
W ½
دوستکام ,پویان IRI
۸  دور ۲
B 0
قربانی ,هادی IRI
۹  دور ۱
W 0
ثمره شاه پسند ,فرشاد IRI