بیوگرافی بازیکن

No Image کد فیده: ۴۸۱۰۴۹۰ ریتینگ فیده:   ۱۲۷۰
عنوان: بازیکن
اسم: Al Hussein Dhamir Jabar Al Yhya
کشور: Iraq
سال تولد: ۲۰۰۶
# شماره دور نتیجه اسم کشور
۱  دور ۹
W 1
Ghasemi,Eilia IRI
۲  دور ۸
B 0
Amiri,Radmehr IRI
۳  دور ۷
W 0
Majidi,Seyed Mohammad Parsa IRI
۴  دور ۶
B 1
Zolfi Zinab,Sina IRI
۵  دور ۵
W 0
Aryanpour,Arad IRI
۶  دور ۴
B 1
رحیمی ,پانته آ IRI
۷  دور ۳
W 1
Hannani,Arshia IRI
۸  دور ۲
B 0
احدی ,محمدعرفان IRI
۹  دور ۱
W 1
Mafakheri,Hiwa IRI