بیوگرافی بازیکن

کد فیده: ۱۲۵۱۳۵۸۰ ریتینگ فیده:   ۲۳۰۵
عنوان: بازیکن کد فدراسیون شطرنج ایران: ۴۷۷۹
اسم: شیخ حسنی ,بردیا
کشور: Iran استان: گیلان  
سال تولد: ۱۹۹۷
# شماره دور نتیجه اسم کشور
۱  دور ۱۱
W 1
Godarz,Kasra IRI
۲  دور ۱۰
B 0
حمیدی ,امیرمحمد IRI
۳  دور ۹
W 1
باقری ,مازیار IRI
۴  دور ۸
B 0
مقصودلو ,پرهام IRI
۵  دور ۷
B ½
دربان وایقانی ,مرتضی IRI
۶  دور ۶
W ½
توفیقی ,همایون IRI
۷  دور ۵
W 1
خطیبی ,میثم IRI
۸  دور ۴
B 0
علوی مقدم ,سید جواد IRI
۹  دور ۳
W 0
قائم مقامی ,احسان IRI
۱۰  دور ۲
B 1
صداقتی ,مهرداد IRI
۱۱  دور ۱
W 1
خمیسی ,سید جعفر IRI