بیوگرافی بازیکن

No Image کد فیده: ۲۵۷۰۸۰۴۰ ریتینگ فیده:   ۰
عنوان: بازیکن
اسم: Pandey Abhigyan Prakash
کشور: India
 
# شماره دور نتیجه اسم کشور
۱  دور ۹
W 0
Alavi,Omid IRI
۲  دور ۸
B 0
Ali Abbaspour,Kian IRI
۳  دور ۷
W 0
Gholizadeh,Romina IRI
۴  دور ۶
B 0
Dastyar,Mohammad Mobin IRI
۵  دور ۵
B 0
Dachak,Parham IRI
۶  دور ۴
W 0
Akhlaghi Mehr,Atiyeh IRI
۷  دور ۳
W 1
۸  دور ۲
B 0
Abbasi,Ilia IRI
۹  دور ۱
W 0
Shafiei,Atena IRI