بیوگرافی بازیکن

No Image کد فیده: ۱۳۴۰۳۹۳۱ ریتینگ فیده:   ۱۸۴۷
عنوان: بازیکن
اسم: Mammadov,Mustafa
کشور: Azerbaijan
سال تولد: ۱۹۹۲
# شماره دور نتیجه اسم کشور
۱  دور ۹
B 0
توکلیان ,محسن IRI
۲  دور ۸
B 1
عادلی اردبیلی ,آروین IRI
۳  دور ۷
W ½
Sheykhali,Mohammadreza IRI
۴  دور ۶
B ½
گنجعلی ,حسین IRI
۵  دور ۵
W 1
رجبی ,محسن IRI
۶  دور ۴
B 1
عباسی ,میثم IRI
۷  دور ۳
W 1
Jamalirad,Ali IRI
۸  دور ۲
B 1
براری ,مهدی IRI
۹  دور ۱
W 1
شقاقی ,غلامرضا IRI