بیوگرافی بازیکن

No Image کد فیده: ۱۲۵۵۲۸۵۲ ریتینگ فیده:   ۱۶۲۴
عنوان: بازیکن کد فدراسیون شطرنج ایران: ۳۷۵۰
اسم: زارعی ,علی
کشور: Iran استان: قم  
سال تولد: ۱۹۹۶
# شماره دور نتیجه اسم کشور
۱  دور ۱۱
W 1
گلشن نژاد ,پویا IRI
۲  دور ۱۰
B ½
Ghorbani,Mohammad Amin IRI
۳  دور ۹
W 1
جهدی ,پوریا IRI
۴  دور ۸
B 0
Ebrahimi Herab,Hamidreza IRI
۵  دور ۷
W ½
Elmiye,Bardiya IRI
۶  دور ۶
B 0
Rostami,Mardin IRI
۷  دور ۵
W 0
رستمی ,روح الله IRI
۸  دور ۴
B 1
ربانی ,محمدحسین IRI
۹  دور ۳
W 0
خالصی ,پارسا IRI
۱۰  دور ۲
B 1
Molaei,M. Javad IRI
۱۱  دور ۱
W 0
کاظمیان اسکی ,ابوالفضل IRI