بیوگرافی بازیکن

No Image کد فیده: ۱۴۹۰۷۴۴۵ ریتینگ فیده:   ۲۴۳۸
عنوان: استاد بزرگ
اسم: Pacher,Milan
کشور: Slovakia
سال تولد: ۱۹۹۰
# شماره دور نتیجه اسم کشور
۱  دور ۹
W ½
Shirov,Alexei LAT
۲  دور ۸
B ½
طباطبایی ,سید محمد امین IRI
۳  دور ۷
W 1
Bosiocic,Marin CRO
۴  دور ۶
B 1
غفوریان ,امیرعلی IRI
۵  دور ۵
W 1
Pour Agha Bala,Amirreza IRI
۶  دور ۴
B 0
مرادی ,امیر مسعود IRI
۷  دور ۳
W 0
قائم مقامی ,احسان IRI
۸  دور ۲
B 1
حسینی پور ,مهدی IRI
۹  دور ۱
W 1
مجاوریان ,حسین IRI