بیوگرافی بازیکن

No Image کد فیده: ۱۴۵۰۷۹۲۷ ریتینگ فیده:   ۲۶۲۳
عنوان: استاد بزرگ
اسم: Bosiocic,Marin
کشور: Croatia
سال تولد: ۱۹۸۸
# شماره دور نتیجه اسم کشور
۱  دور ۹
W 1
خطیبی ,میثم IRI
۲  دور ۸
W 0
حسینی پور ,مهدی IRI
۳  دور ۷
B 0
Pacher,Milan SVK
۴  دور ۶
W ½
Sanikidze,Tornike GEO
۵  دور ۵
B 0
گلی زاده ,اصغر IRI
۶  دور ۴
W 1
Grishchenko,Sergey RUS
۷  دور ۳
B 1
غلامی اوریمی ,مهدی IRI
۸  دور ۲
W 1
قربانی ,هادی IRI
۹  دور ۱
B ½
صداقتی ,مهرداد IRI