بیوگرافی بازیکن

No Image کد فیده: ۱۳۶۰۲۶۰۸ ریتینگ فیده:   ۲۵۳۳
عنوان: استاد بزرگ
اسم: Sanikidze,Tornike
کشور: Georgia
سال تولد: ۱۹۸۹
# شماره دور نتیجه اسم کشور
۱  دور ۹
B 0
حسینی پور ,مهدی IRI
۲  دور ۸
W ½
راستبد ,علی IRI
۳  دور ۷
W 0
Bogdanovich,Stanislav UKR
۴  دور ۶
B ½
Bosiocic,Marin CRO
۵  دور ۵
W 1
مرادی ,امیر مسعود IRI
۶  دور ۴
B 0
قائم مقامی ,احسان IRI
۷  دور ۳
W 1
مصدق پور ,مسعود IRI
۸  دور ۲
B 1
Pira,Davoud FRA
۹  دور ۱
W 1
Ghanbari,Rasool IRI