بیوگرافی بازیکن

No Image کد فیده: ۱۳۴۰۰۰۶۱ ریتینگ فیده:   ۲۳۴۲
عنوان: استاد بین المللی
اسم: Guliev,Logman
کشور: Azerbaijan
سال تولد: ۱۹۷۴
# شماره دور نتیجه اسم کشور
۱  دور ۹
W ½
بلورچی فرد ,فرزاد IRI
۲  دور ۸
B ½
قربانی ,هادی IRI
۳  دور ۷
W 1
Ghanbari,Rasool IRI
۴  دور ۶
W 1
عسگری عباس آبادی ,مرتضی IRI
۵  دور ۵
B 1
مرادی ,سجاد IRI
۶  دور ۴
B 0
کوروند ,محمد سینا IRI
۷  دور ۳
W 0
مرادی ,امیر مسعود IRI
۸  دور ۲
B 0
Bogdanovich,Stanislav UKR
۹  دور ۱
W 1
سالار ,میلاد IRI