بیوگرافی بازیکن

No Image کد فیده: ۱۳۵۰۱۴۲۹ ریتینگ فیده:   ۲۵۰۴
عنوان: استاد بزرگ
اسم: Teterev,Vitaly
کشور: Belarus
سال تولد: ۱۹۸۳