بیوگرافی بازیکن

No Image کد فیده: ۱۳۳۰۱۲۵۰ ریتینگ فیده:   ۲۵۱۰
عنوان: استاد بزرگ
اسم: Kotanjian,Tigran
کشور: Armenia
سال تولد: ۱۹۸۱
# شماره دور نتیجه اسم کشور
۱  دور ۹
B 1
سلیمی فرد ,بهتاش IRI
۲  دور ۸
W 0
Teterev,Vitaly BLR
۳  دور ۷
W 1
نوروزی ,امید IRI
۴  دور ۶
B 1
مرادی ,امیر مسعود IRI
۵  دور ۵
B 0
راستبد ,علی IRI
۶  دور ۴
W 0
توفیقی ,همایون IRI
۷  دور ۳
B 1
باقری ,مازیار IRI
۸  دور ۲
W 1
جاهدی ,مانی IRI
۹  دور ۱
B ½
Veisi,Bardia IRI