بیوگرافی بازیکن

No Image کد فیده: ۱۴۹۰۸۵۶۵ ریتینگ فیده:   ۲۲۸۴
عنوان: استاد فیده
اسم: Zvarik,Martin
کشور: Slovakia
سال تولد: ۱۹۸۸
# شماره دور نتیجه اسم کشور
۱  دور ۹
W 1
مومن زاده ,مهدی IRI
۲  دور ۸
B 0
Molaei,Mohammadamin IRI
۳  دور ۷
W 1
رضایی ,مهدی IRI
۴  دور ۶
B ½
Shah Moradi,Mohammad IRI
۵  دور ۵
W 0
سالار ,میلاد IRI
۶  دور ۴
B 0
مشمولی ,کیان IRI
۷  دور ۳
W 1
Veisi,Bardia IRI
۸  دور ۲
B 0
دلاوری ,امیر علی IRI
۹  دور ۱
W ½
علی بابایی ,ساسان IRI