بیوگرافی بازیکن

No Image کد فیده: ۲۴۱۱۵۹۸۳ ریتینگ فیده:   ۱۹۴۴
عنوان: بازیکن
اسم: Selifonova,Aleksandra
کشور: Russia
سال تولد: ۱۹۹۲
# شماره دور نتیجه اسم کشور
۱  دور ۹
W 1
رضایی ,مهدی IRI
۲  دور ۸
B 0
عسگری عباس آبادی ,مرتضی IRI
۳  دور ۷
W 1
جاهدی ,مانی IRI
۴  دور ۶
B ½
رحمتیان ,شایان IRI
۵  دور ۵
W 1
اسدی ,صادق IRI
۶  دور ۴
W 0
رمضانی طشی ,ماهان IRI
۷  دور ۳
B 0
مرادی ,سجاد IRI
۸  دور ۲
W 0
سلیمی فرد ,بهتاش IRI
۹  دور ۱
B 0
روحی ,عبدالمجید IRI