بیوگرافی بازیکن

No Image کد فیده: ۴۸۰۰۲۱۴ ریتینگ فیده:   ۲۰۷۰
عنوان: استاد فیده
اسم: Ali,Ghazi Al-Saadi
کشور: Iraq
سال تولد: ۱۹۶۴