بیوگرافی بازیکن

کد فیده: ۱۲۵۷۶۶۹۷ ریتینگ فیده:   ۱۶۷۲
عنوان: بازیکن کد فدراسیون شطرنج ایران: ۱۲۳۰۶
اسم: نادرنیا ,نیکتا
کشور: Iran استان: گیلان  
سال تولد: ۲۰۰۳
# شماره دور نتیجه اسم کشور
۱  دور ۹
W 0
زاهدی فر ,اناهیتا IRI
۲  دور ۸
B ½
بابازاده ,شادان IRI
۳  دور ۷
W 1
اصغرزاده سارخانلو ,میترا IRI
۴  دور ۶
B 1
محمدی ,سارا IRI
۵  دور ۵
W 1
اسکندری ,یلدا IRI
۶  دور ۴
B 1
Moosavi,Seyed Fateme IRI
۷  دور ۳
W 0
مهدوی ,مهدیس IRI
۸  دور ۲
B 1
سماعی ,سونیا IRI
۹  دور ۱
W 0
Pourvali,Pinar IRI