بیوگرافی بازیکن

No Image کد فیده: ۱۳۶۲۷۵۰۳ ریتینگ فیده:   ۰
عنوان: بازیکن
اسم: Morchiashvili,Davit
کشور: Georgia
 
# شماره دور نتیجه اسم کشور
۱  دور ۱۱
W 0
Ramzanimehr,Nika IRI
۲  دور ۱۰
W 0
Shahsavand,Reyhaneh IRI
۳  دور ۹
B 0
Tavakoli Garmaseh,Alireza IRI
۴  دور ۸
---
۵  دور ۷
W 0
Zanganeh,Tina IRI
۶  دور ۶
B 0
Zaman Vaziri,Amirali IRI
۷  دور ۵
---
۸  دور ۴
W 1
Abasi,Anita IRI
۹  دور ۳
B 0
Targhi,Baran IRI
۱۰  دور ۲
W 0
Amiri Ghadi,Nikan IRI
۱۱  دور ۱
B 0
Movagharhasani,Farhan IRI