بیوگرافی بازیکن

No Image کد فیده: ۱۳۳۰۱۰۰۴ ریتینگ فیده:   ۲۵۷۸
عنوان: استاد بزرگ
اسم: Grigoryan,Karen H.
کشور: Armenia
 
# شماره دور نتیجه اسم کشور
۱  دور ۹
B ½
Shanava,Konstantine GEO
۲  دور ۸
W 1
غلامی اوریمی ,مهدی IRI
۳  دور ۷
B ½
Pavlidis,Anastasios GRE
۴  دور ۶
W 0
مقصودلو ,پرهام IRI
۵  دور ۵
B 1
Veisi,Bardia IRI
۶  دور ۴
W 1
Ilyasli,Ughur AZE
۷  دور ۳
B ½
راستبد ,علی IRI
۸  دور ۲
W 1
Shahzamani,Arman IRI
۹  دور ۱
B ½
Gaboyan,Susanna ARM