بیوگرافی بازیکن

No Image کد فیده: ۴۲۰۸۴۰۴ ریتینگ فیده:   ۲۳۶۸
عنوان: استاد بین المللی
اسم: Pavlidis,Anastasios
کشور: Greece
 
# شماره دور نتیجه اسم کشور
۱  دور ۹
W 0
بابانیا ,بنیامین IRI
۲  دور ۸
B 0
مصدق پور ,مسعود IRI
۳  دور ۷
W ½
Grigoryan,Karen H. ARM
۴  دور ۶
W 1
صداقتی ,مهرداد IRI
۵  دور ۵
B 1
درودیان ,مهیار IRI
۶  دور ۴
W 1
صفیری ,علی IRI
۷  دور ۳
B ½
جافریان ,کوشا IRI
۸  دور ۲
W ½
سبط رسول ,سیده ستاره IRI
۹  دور ۱
B 0
Shahzamani,Arman IRI