بیوگرافی بازیکن

No Image کد فیده: ۱۲۵۶۴۵۲۴ ریتینگ فیده:   ۱۳۴۶
عنوان: بازیکن کد فدراسیون شطرنج ایران: ۲۲۶۲
اسم: نظری ,سوگل
کشور: Iran استان: تهران  
 
# شماره دور نتیجه اسم کشور
۱  دور ۹
W ½
ابراهیمی ,آتوسا IRI
۲  دور ۸
B 1
عزیزی ,حنانه IRI
۳  دور ۷
W 1
وارسته ,ندا IRI
۴  دور ۶
B 1
ناجیان تبریز ,نرگس IRI
۵  دور ۵
W 0
مهدوی ,مهدیس IRI
۶  دور ۴
B 0
اصغرزاده سارخانلو ,میترا IRI
۷  دور ۳
W 1
Zolfaghari,Niloufar IRI
۸  دور ۲
B 0
خیرجو ,آناهیتا IRI
۹  دور ۱
W 1
طاهری ,نیلوفر IRI