بیوگرافی بازیکن

کد فیده: ۱۲۵۸۲۵۰۶ ریتینگ فیده:   ۱۲۵۲
عنوان: بازیکن کد فدراسیون شطرنج ایران: ۳۵۱۹
اسم: ناجیان تبریز ,نرگس
کشور: Iran استان: تهران  
 
# شماره دور نتیجه اسم کشور
۱  دور ۹
W 0
احتشام مهر ,راحیل IRI
۲  دور ۸
B 0
ماجد ,نگین IRI
۳  دور ۷
B 1
Karami,Elmira IRI
۴  دور ۶
W 0
نظری ,سوگل IRI
۵  دور ۵
B 1
حمزه جواران ,کوثر IRI
۶  دور ۴
W 0
موسوی ,ملیکاسادات IRI
۷  دور ۳
W 0
یزدخواستی ,روژان IRI
۸  دور ۲
B 1
داودی پور ,یاسمین IRI
۹  دور ۱
W ½
قزاقی ,پارمیدا IRI