بیوگرافی بازیکن

کد فیده: ۱۲۵۳۱۹۰۱ ریتینگ فیده:   ۱۶۶۰
عنوان: بازیکن کد فدراسیون شطرنج ایران: ۸۳۸۲
اسم: عیسی زایی ,نوید
کشور: Iran استان: سیستان و بلوچستان  
سال تولد: ۱۹۸۹
# شماره دور نتیجه اسم کشور
۱  دور ۷
---
۲  دور ۶
W 0
مظفر ,میلاد IRI
۳  دور ۵
B 1
شمشکی ,امیر IRI
۴  دور ۴
---
۵  دور ۳
W 0
تیمورلو ,احمد IRI
۶  دور ۲
---
۷  دور ۱
W 0
چاوش پور ممقانی ,رحیم IRI