بیوگرافی بازیکن

کد فیده: ۱۲۵۷۳۷۱۰ ریتینگ فیده:   ۱۸۸۳
عنوان: بازیکن کد فدراسیون شطرنج ایران: ۲۷۹۶
اسم: ساداتی پایین رودپشتی ,سیده فاطمه
کشور: Iran استان: مازندران  
سال تولد: ۲۰۰۱
# شماره دور نتیجه اسم کشور
۱  دور ۷
W 1
ازلی ,طناز IRI
۲  دور ۶
B 0
علیجان زاده ,محدثه IRI
۳  دور ۵
W 0
حامدی نیا ,وصال IRI
۴  دور ۴
B 0
Asadi,Motahare IRI
۵  دور ۳
W 0
کریمی ,یگانه IRI
۶  دور ۲
---
۷  دور ۱
B 0
علی نسب علمداری ,مبینا IRI