بیوگرافی بازیکن

کد فیده: ۱۲۵۸۹۶۳۲ ریتینگ فیده:   ۰
عنوان: بازیکن کد فدراسیون شطرنج ایران: ۱۱۹۰۷
اسم: بیرانوندنژاد ,مریم
کشور: Iran استان: لرستان  
سال تولد: ۱۹۹۶
# شماره دور نتیجه اسم کشور
۱  دور ۱۱
B 0
پولاد ,مهسا IRI
۲  دور ۱۰
W 0
Heidari,Parmida IRI
۳  دور ۹
B 0
اسماعیلی دیزکوهی ,ساناز IRI
۴  دور ۸
W 1
Khazaei ,Zahra IRI
۵  دور ۷
B 0
نعمتی فرد ,نیلوفر IRI
۶  دور ۶
W 0
عبادی ,هاجر IRI
۷  دور ۵
B 0
یزدیزاده ,نسیم IRI
۸  دور ۴
W 0
پور شعبان اوشیبی ,رومینا IRI
۹  دور ۳
B 0
Ghadir,Sahar IRI
۱۰  دور ۲
W 0
بیابانی پسیخانی ,سارا IRI
۱۱  دور ۱
W 0
کریمی ,یگانه IRI