بیوگرافی بازیکن

No Image کد فیده: ۵۷۴۹۲۱۷۸۶۳ ریتینگ فیده:   ۰
عنوان: بازیکن
اسم: Ghadir,Sahar
کشور: Iran
سال تولد: ۱۹۹۷